Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập
  • Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong chặng đường 75 năm ngoại giao Việt Nam

    Năm 2020 đánh dấu 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam với với những dấu ấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là dịp nhìn lại hơn 60 năm hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (tiền thân là Ban Việt Kiều Trung ương), nhất là kể từ khi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trở thành một trong bốn trụ cột của Ngoại giao Việt Nam.

  1 
ipv6 ready