Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Hội nghị thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại trong tình hình mới tại 03 huyện Thạch An, Quảng Hòa, Trùng Khánh

Tiếp tục thực hiện kế hoạch  số 1533-/KH-SNgV ngày 13/10/2022 của Sở Ngoại vụ Cao Bằng về "Thực hiện nội dung Thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số" theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 23-25/11/2022 Sở Ngoại vụ Cao Bằng phối hợp với UBND các huyện Thạch An, Quảng Hòa, Trùng Khánh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đối ngoại trong tình hình mới cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, xóm có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Hòa

 Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã thông tin, phổ biến cho hơn 300 đại biểu các nội dung thông tin tình hình thời sự quốc  tế, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện công tác đối ngoại trong tình hình mới; Tình hình biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Công tác quản lý - bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới.

          Hội nghị thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thạch An.

          Hội nghị thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyệnTrùng Khánh.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về công tác đối ngoại trong tình hình mới; tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền về 03 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các quy định pháp luật của nhà nước về quản lý người nước ngoài tại khu vực biên giới, góp phần lan tỏa sâu rộng kiến thức pháp luật về biên giới, lãnh thổ đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới; xây dựng ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

Nguyên Sa
Có thể bạn quan tâm
1 2 
ipv6 ready