Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập

Cao Bằng: triển khai 05 thỏa thuận quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 06 tháng đầu năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã ký 05 thỏa thuận quốc tế (tăng 01 thỏa thuận so với cùng kỳ năm 2019) gồm: Biên bản Hội đàm giữa Tỉnh ủy Lạng Sơn, QuảngNinh, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc; Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế gặp gỡ, hội đàm định kỳ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Agricultural Corporation Hi-Tech Farm, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 nên việc triển khai, hiện thực hóa các cam kết và điều khoản một số thỏa thuận đã ký kết bị trì hoãn, chưa triển khai được. Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực đều được hoãn. Bên cạnh đó, việc triển khai các Thỏa thuận đã ký kết còn chậm tiến độ do  nhiều nội dung hợp tác song phương nhưng quá trình triển khai thực hiện lại gặp vướng mắc từ một bên dẫn đến việc thực hiện thỏa thuận bị đình trệ.

Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 3 4 
ipv6 ready