Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Nguồn vốn đầu tư phát triển giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2019

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thực hiện vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.653,22 tỷ đồng, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Công trình đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố hoàn thành đưa vào sử dụng.

Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 2.089,52 tỷ đồng, tăng 33,85%; vốn tín dụng đầu tư 20,26 tỷ đồng, giảm 82,09%; vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước) 6,3 tỷ đồng, giảm 93,42%; vốn đầu tư tự có của doanh nghiệp nhà nước 15,24 tỷ đồng, giảm 34,76%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 1.415,15 tỷ đồng, giảm 49,03%; vốn huy động khác 1.106,2 tỷ đồng, tăng 13,12%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 0,55 tỷ đồng, giảm 59,26%...

Nguyên nhân giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, dân cư đầu tư cho quá trình sản xuất, kinh doanh giảm; đồng thời dịch bệnh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công các công trình, làm giảm tiến độ thi công.

Vốn đầu tư phát triển được đầu tư thi công các công trình, hạng mục trọng điểm có khối lượng lớn và các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, công trình chỉnh trang đô thị, đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố, thi công trụ sở khối các cơ quan đoàn thể tỉnh, trụ sở các cơ quan Đảng tỉnh, xây dựng và tu sửa trường học, Trung tâm Hội nghị tỉnh, các công trình mương thủy lợi, giao thông vùng biên giới, đường tỉnh, huyện... Bên cạnh đó, các công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện.

Theo Báo Cao Bằng
ipv6 ready