Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập

Hội nghị Giao ban trực tuyến bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 17/6/2022, Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Bang Lượng, thành phố Tịnh Tây, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Hội nghị trực tuyến bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới Việt Nam- Trung Quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Tham dự điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, UBND huyện Trùng Khánh, đại diện tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), UBND các xã  Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm; Trạm Kiểm lâm bảo vệ khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít huyện Trùng Khánh.

Điểm cầu Trung Quốc có đại diện lãnh đạo Văn phòng chính quyền nhân dân thành phố Tịnh tây; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bang Lượng, Tịnh Tây; tổ chức FFI Trung Quốc.

Tại Hội nghị, hai Bên đã trao đổi về kết quả, kinh nghiệm thực hiện hoạt động bảo tồn vượn Cao Vit liên biên giới tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vit từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022. Thông báo về kết quả tuần tra bảo vệ rừng, nghiên cứu liên biên giới tại khu bảo tồn của lực lượng chức năng hai Bên. Thông báo về kết quả tổng điều tra vượn Cao Vít liên biên giới năm 2021 của hai Bên đồng thời Thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện hoạt động bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới 6 tháng cuối năm 2022.

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 nhưng cơ quan chức năng hai bên vẫn duy trì cơ chế hợp tác theo tinh thần của bản ghi nhớ giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) về hợp tác bảo vệ vượn Cao Vit và sinh cảnh loài vượn. Tổ chức nhiều cuộc tuần tra, ngăn chặn các đối tượng mua bán, vận chuyển động thực vật hoang dã trái phép qua khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất phương án thực hiện nghiên cứu âm thanh và tổng điều tra  vượn Cao Vít. Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động như hỗ trợ nâng cao sinh kế cho người dân khu vực bảo tồn, phục hồi sinh cảnh, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn vượn Cao Vit…

Đại diện tổ tuần tra khu bảo tồn phục hồi sinh cảnh  vượn Cao Vit Trùng Khánh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp về hoạt động bảo tồn vượn Cao Vít, đồng thời thống nhất thời gian tới hai Bên tập trung vào triển khai một số nội dung: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học về sinh thái vượn Cao Vít; xúc tiến triển khai các hoạt động bảo vệ, mở rộng sinh cảnh cho vượn Cao Vít. Duy trì các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, bảo vệ vượn Cao Vít, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn vượn Cao Vít và khu bảo tồn. Tích cực trao đổi thông tin giữa tổ tuần rừng hai Bên để hoạt động bảo vệ được triển khai có hiệu quả.

Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 3 
ipv6 ready