Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập

Triển khai dự án Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất và tài nguyên rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng

Sáng 8/7/2020, tổ chức Helvetas Việt Nam phối hợp với tổ chức Liên minh đất đai (LANDA) triển khai chương trình giới thiệu và lập kế hoạch dự án "Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất và tài nguyên rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng". Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Tài nguyên Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Nguyên bình cùng các thành viên Ban hòa giải 02 xã Thành Công, Minh Tâm (huyện Nguyên Bình).

Dự án được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt với số vốn 2,16 tỷ đồng do Liên minh Châu Âu tài trợ được triển khai tại 02 xã Thành Công, Minh Tâm (huyện Nguyên Bình). Mục tiêu của dự án là các thành viên LANDA và Ban hòa giải 02 xã sẽ trợ giúp các cộng đồng dân tộc thiểu số đảm bảo quyền tiếp cận đất và tài nguyên rừng và tham gia hiệu quả vào các quy trình quản trị đất đai. Góp phần thúc đẩy, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất và tài nguyên rừng phù hợp với quá trình thực hiện các chính sách quan trọng của Đảng và Chính phủ. Theo đó dự án được triển khai 3 năm gồm các hoạt động: Rà soát, biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn quản lý sử dụng đất và tài nguyên rừng. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ LANDA và thành viên Ban hòa giải, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng. Nghiên cứu, xử lý một số trường hợp cụ thể trong quản lý sử dụng đất và tài nguyên rừng (tranh chấp, khiếu kiện, vi phạm quy định quản lý...) để xây dựng khuyến nghị chính sách và tổ chức đối thoại chính sách tại các cấp. Xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về quản lý, sử dụng đất và tài nguyên rừng cho các tổ chức xã hội địa phương và các ban ngành liên quan.

Đại diện Lãnh đạo huyện Nguyên Bình tham gia thảo luận dự án.

Ngoài tỉnh Cao Bằng, Dự án còn được tổ chức Helvetas Việt Nam triển khai song song tại 6 xã của các huyện Mai Sơn, Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An).

Có thể bạn quan tâm
1 2 
ipv6 ready