Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Cao Bằng: Vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tăng 190.000 USD

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 22 dự án phi chính phủ, trong đó có 04 dự án mới tiếp nhận, 18 dự án chuyển tiếp từ các năm trước, và 02 phi dự án của 08 tổ chức PCPNN tài trợ, triển khai thực hiện với tổng trị giá viện trợ 2.741.945 USD, tăng 190.964 USD so với cùng kỳ năm 2019. Các chương trình, dự án đã và đang được triển khai, thực hiện chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, như y tế, giáo dục, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, nông - lâm nghiệp, ... 

Tổ chức ChildFund Việt Nam tại Cao Bằng Hỗ trợ vật tư y tế cho xã Thụy Hùng, huyện Thạch An

Công tác quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và giám sát viện trợ PCPNN tại tỉnh Cao Bằng luôn được thực hiện tốt và đúng quy định. Các dự án PCPNN đang được triển khai trên địa bản tỉnh có những đóng góp thiết thực và tích cực nhằm cải thiện đời sống của nhân dân vùng dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên các nguồn vốn viện trợ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, nhất là trong thời gian vừa qua, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác vận động viện trợ từ các tổ chức nước ngoài trở nên khó khăn, ảnh hưởng tới việc duy trì mục tiêu tăng trưởng vốn viện trợ trong năm của tỉnh.

Từ nay đến hết năm, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động PCPNN trên địa bàn tỉnh; quản lý, chỉ đạo các đơn vị chủ quản, đơn vị tiếp nhận dự án thực hiện các thỏa thuận, các dự án theo đúng cam kết với các nhà tài trợ, phối hợp thực hiện hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức gặp gỡ trực tiếp một số tổ chúc PCPNN, trao đổi, xúc tiến vận động viện trợ PCPNN; Ưu tiên vận động viện trợ vào một số lĩnh vực cần thiết nhất; Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài.

Nông Hải
ipv6 ready