Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình số 09-Ctr/TU của Tỉnh ủy tại huyện Hạ Lang

Ngày 01/6, đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn làm việc với huyện Hạ Lang kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình trọng tâm số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Từ đầu năm đến nay, huyện tiếp nhận 542 hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa, trong đó có 449 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. kết quả giải quyết 537 hồ sơ, đúng hạn 531 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công đạt trên 80%. Các TTHC đều thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết công việc góp phần minh bạch hóa, cắt giảm được thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp.

Huyện đã điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các đồ án quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng; thực hiện công bố công khai các quy hoạch theo quy định. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin theo đúng quy định trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên các phương tiện Thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử địa phương, khu vực thực hiện dự án,…

Huyện kiến nghị: Xem xét nâng hệ số giá đất trên địa bàn tỉnh sát hơn giá thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, để tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư, phát triển kinh tế xã hội; có cơ chế ưu tiên cho tổ chức, cá nhân người địa phương được đấu giá, thuê đất trước đối với các dự án bất động sản tại địa phương; Có cơ chế chính sách đặc thù về huy động nguồn lực xã hội và bố trí nguồn lực đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực cửa khẩu. Quan tâm bố trí kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Trọng Hùng đánh giá cao những cố gắng của huyện Hạ Lang trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09 của Tỉnh uỷ, qua đó đạt được một số kết quả nhất định trong cải cách thủ tục hành chính, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện các đồ án quy hoạch phát triển địa phương, cải thiện nâng cao khả năng tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình số 09 sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quan tâm triển khai thực hiện tốt bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; quan tâm cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về đất đai, quản lý đô thị; tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng; thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục về đất đai kịp thời, công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra,  đôn đốc việc thực hiện chương trình số 09 góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND huyện Hạ Lang

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND thị trấn Thanh Nhật và UBND huyện.

Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready