Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập

Hội Hữu nghị Việt- Trung tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 13/01/2022, Hội Hữu nghị Việt- Trung tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành để tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ; đồng chí Đàm Văn Eng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2021  Hội đã tổ chức vận động và thành lập mới được 12 chi Hội ở các huyện biên giới. Phối hợp với Sở Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Cao Bằng, Đài PT-TH Cao Bằng và các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ở nước ngoài. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong hội viên về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Thông tin tuyên truyền về định hướng đối ngoại trong tình hình mới; Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham gia làm đầu mối và hỗ trợ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trong quan hệ giao lưu, hợp tác với phía đối tác Trung Quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung vào tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Thúc đẩy việc mở rộng tổ chức của Hội, phát triển Hội viên. Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Trung ương Hội Việt Nam – Trung Quốc tổ chức giao lưu hữu nghị nhân dân biên giới Việt Trung tại Cao Bằng. Tăng cường thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối ngoại của nhà nước ta; Thông tin tuyên truyền về định hướng đối ngoại trong tình hình mới; Thông tin tuyên truyền về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Nhân dịp này, Hội đã Triển khai Quyết định 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030. Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đến các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành hội.

Vi Trường
ipv6 ready