No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Số ký hiệu văn bản 1701/BC-UBND
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1701.pdf