No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1068/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1068.pdf