No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1067/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1067.pdf