No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 896/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 896.pdf