No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1688/KH-UBND
Ngày ban hành 29/06/2022
Ngày hiệu lực 29/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1688.pdf