No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ của tổ chứ của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 23/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ của tổ chứ của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 23.pdf