No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 1056/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình (đợt 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1056.pdf