No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 1053/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1053.pdf