No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 320-NQ/BCSĐ
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 320.pdf