No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lạc (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 1124/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lạc (đợt 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1124.pdf