No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Sở Giao thông vận tải ông Lê Văn Định
Số ký hiệu văn bản 1128/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Sở Giao thông vận tải ông Lê Văn Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1128.pdf