No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc luân chuyển công chức ông Lê Văn Miều
Số ký hiệu văn bản 1109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc luân chuyển công chức ông Lê Văn Miều
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1109.pdf