省高級人民委員會的通知和指導
人民委員會的指導信息和細則
登錄
統計訪問
  • 線上: 1
新帖

Đưa giai điệu then đến với bạn bè quốc tế

 “Then là hiện tượng con người tự thôi miên để đưa mình vào một trạng thái ảo giác đặc biệt và chỉ ở trạng thái này mới được coi là con người có khả năng giao tiếp với thần linh"

Tuyên truyền đối ngoại của quân đội về bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Yêu cầu và phương pháp thực hiện

Hoạt động tuyên truyền đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo luôn là vấn đề mang tính cấp thiết và phải được tiến hành trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu, phương pháp nhằm mục tiêu giữ vững chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.