Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 17
Đăng nhập

Thúc đẩy hợp tác giữa CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) và Lạc Nghiệp - Phượng Sơn (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Sở Ngoại vụ Cao Bằng chủ trì tổ chức Hội đàm trực tuyến thỏa thuận hợp tác giữa Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) với CVĐC Toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng Sơn (Trung Quốc). Tham dự có các đồng chí: Đoàn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng.

Hội đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Dự hội đàm tại điểm cầu thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) có các đồng chí: Đào Quốc Minh, Thư ký trưởng Chính phủ nhân dân thành phố Bách Sắc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính quyền nhân dân, Chủ nhiệm Ban Ngoại sự, Hội trưởng Hội Liên hiệp Hữu nghị đối ngoại nhân dân thành phố Bách Sắc; Thang Triều Quân, Chủ nhiệm Ban Quản lý CVĐC Toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng Sơn.

Tại hội đàm, hai bên đã giới thiệu khái quát về hiện trạng, công tác quản lý của CVĐC tại địa phương mình; đồng thời cùng  trao đổi kinh nghiệm quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng và phát triển CVĐC; các mô hình thành công về bảo vệ di sản CVĐC, di sản văn hóa, giáo dục CVĐC, nghiên cứu khoa học CVĐC; phát triển sinh kế cộng đồng và phát triển mạng lưới đối tác…

Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục nghiên cứu để thiết lập quan hệ hợp tác hoạt động CVĐC trong các lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ di sản CVĐC, đa dạng sinh học, văn hóa…; hợp tác giáo dục phổ biến kiến thức khoa học, giáo dục, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu, phổ biến kiến thức địa chất, triển lãm về CVĐC. Trao đổi, quản lý ngành du lịch địa phương, cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, giảng viên khoa học của CVĐC để học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy đầu tư lợi ích chung. Tăng cường xúc tiến hợp tác du lịch CVĐC về tiếp thị và quảng bá sản phẩm du lịch, các điểm đến du lịch bền vững chất lượng cao để quảng bá quốc tế, thúc đẩy kinh tế hai địa phương phát triển, phát huy danh hiệu CVĐC hai bên. Tăng cường hỗ trợ truyền thông quảng bá về CVĐC trên trang web, lập chuyên mục giới thiệu về CVĐC hai bên.

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu kết luận Hội đàm

Các nội dung được hai bên thống nhất cao để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo ký kết hợp tác trong thời gian tới. Phía Cao Bằng sẽ cử cán bộ thường xuyên kết nối, trao đổi với CVĐC Toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp - Phượng Sơn để thúc đẩy các hoạt động chuẩn bị để sớm ký kết biên bản hợp tác.

Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 3 
ipv6 ready