Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 726/KH-SNgV
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày hiệu lực 29/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-ngoai-giao-van-hoa-tren-dia-ban-tinh-cao-bang-den-nam-2025-tam-nhin-den-nam-2030.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang