Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 494/KH-UBND
Ngày ban hành 07/03/2022
Ngày hiệu lực 07/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-12-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-nang-cao-hieu-qua-doi-ngoai-nhan-dan-trong-tinh-hinh-moi-tren-dia-ban-tinh-cao-bang..pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang