Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh uỷ các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (giai đoạn 2022 - 2026)
Số ký hiệu văn bản 489-CV/TU
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh uỷ các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (giai đoạn 2022 - 2026)
Hình thức văn bản Thỏa thuận quốc tế
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm ban-ghi-nho-hop-tac-huu-nghi-ggdx-giai-doan-2022-2026-.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang