Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 11
Đăng nhập
 • 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tăng 74% so với cùng kỳ

  Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo quản lý chặt chẽ cũng như tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hoá trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tăng 74% so với cùng kỳ. Đây là nội dung chính tại Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 của Cục Hải quan tỉnh tổ chức sáng nay (5/10).

 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 228,3 triệu USD

  Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nhưng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2021 Tổng  kim  ngạch  xuất  nhập  khẩu  hàng  hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn đạt  228,3  triệu  USD  tăng 87,1% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 80,1% chỉ tiêu HĐND tỉnh thông qua.

 • Tập trung khai thác, phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu

  Kinh tế cửa khẩu là một trong 3 lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục xác định là nhiệm vụ ưu tiên, giải pháp đột phá trong giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, năm 2021, tỉnh tập trung nguồn lực, đổi mới cơ chế quản lý nhằm khai thác, phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu để tương xứng với tiềm năng một tỉnh biên giới.      

 • Cao Bằng: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

  Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho tỉnh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và ứng phó với tác động của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện.

 • Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 23.250 tỷ đồng

  Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh, tính đến hết tháng 10, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 23.250 tỷ đồng, tăng 1.312 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 20.250 tỷ đồng.

 • Cao Bằng: Tập trung phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu

  Huyện Quảng Hòa phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, khai thác lợi thế, tiềm năng, thế mạnh địa phương, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế cửa khẩu. Hạ tầng kinh tế cửa khẩu từng bước được đầu tưa đồng bộ, thương mại biên giới góp phần tích cực vào phát triển KT - XH địa phương, đời sống nhân dân khu vực biên giới từng bước được cải thiện.

 • Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH

  Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn địa phương; nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào tỉnh.

 • Phát triển nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao

  Cao Bằng triển khai các giải pháp duy trì và phát triển các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016 - 2020. Bước đầu hình thành những mô hình sản xuất an toàn, có ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân.

 • Nguồn vốn đầu tư phát triển giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2019

  Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thực hiện vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.653,22 tỷ đồng, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2019.

 • Cao Bằng: Khởi sắc kinh tế cửa khẩu

  Phát huy tiềm năng, lợi thế có trên 333 km đường biên giới với nhiều cửa khẩu, lối mở thuận lợi cho phát triển kinh tế biên mậu, thời gian qua tỉnh đã huy động nguồn lực, chỉ đạo tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt, phát huy 8 lợi thế để thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển du lịch, dịch vụ; nông nghiệp thông minh; kinh tế cửa khẩu. Qua đó, thương mại biên giới từng bước trở thành động lực phát triển KT - XH địa phương.

  1 2 
ipv6 ready