Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 107
 • Trong tuần: 3 283
 • Tổng lượt truy cập: 213748
 • Tất cả: 492
Đăng nhập
 • Tiếp tục đưa quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới

  Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung đối với mỗi nước, nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng đạt được trong các cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiếp tục đưa quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, nền tảng hữu nghị, hợp tác, phát triển vững chắc hơn.

 • Đưa quan hệ Việt Nam - Indonesia phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa

  Trong bối cảnh hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số phương hướng lớn để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

 • Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bài phát biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trang Thông tin đối ngoại Cao Bằng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

 • Tăng cường quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Ấn Độ

  Ngày 20/01/2022, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã hội đàm trực tuyến với Tiến sỹ Vijay Chauthaiwale, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và Ngài Ravishandar Prasad, Nghị sỹ Hạ viện, Đảng BJP.

 • Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam, Lào

  Ngày 8/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú đã hội đàm trực tuyến với ông Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào.

ipv6 ready