Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 1 459
  • Tổng lượt truy cập: 256626
  • Tất cả: 152
Đăng nhập
Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Trong bối cảnh thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen, Sở Ngoại vụ Cao Bằng đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo đóng góp quan trọng thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ, và hiệu quả hơn. Trong đó tập trung đổi mới và nâng cao năng lực thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ đội biên phòng kiểm tra khu vực biên giới

Từ đầu năm, Ban giám đốc Sở luôn bám sát kế hoạch số 3035/KH-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng trong triển khai công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Trên cơ sở đó ngày 17/02/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-SNgV về thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2022. Ngày 13/10/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1533/KH-SNgV về Thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ luôn chú trọng việc đổi mới, hình thức tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhất là liên quan đến công tác tư tưởng, công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại đi vào cuộc sống; giới thiệu và quảng bá thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh; hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng; thông tin về các sự kiện, hoạt động quan trọng đối ngoại của Việt Nam, của tỉnh với Trung Quốc. Thường xuyên thực hiện việc phiên dịch, in ấn các tài liệu thông tin liên quan của tỉnh cũng như của đối tác để phục vụ cho Lãnh đạo tỉnh làm việc với đối tác Trung Quốc.

Trong sự kiện tổ chức chương trình Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Sở Ngoại vụ đã tham mưu thực hiện tuyên truyền trực quan như băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn thành phố (Bằng 02 thứ tiếng Việt- Trung) trong tuần diễn ra chương trình, hội nghị; cung cấp thông tin để Báo Cao Bằng, Đài phát thanh- Truyền hình Cao Bằng thực đưa tin bài tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị. Chương trình Hội nghị được đưa tin trên chương trình thời sự VTV1, Báo Nhân Dân, một số cơ quan báo chí trung ương và các cơ quan báo chí của các tỉnh.

Trong 03 tháng cuối năm 2022, Sở chủ trì phối hợp với UBND các huyện tổ chức thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 bằng việc tuyên truyền trực tiếp tại 7 huyện gồm: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh, Hạ Lang cho 700 người bao gồm cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với các nội dung tuyên truyền: Thông tin tình hình thời sự Quốc tế. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và một số quy định của pháp luật về thực hiện Công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc; công tác quản lý - bảo vệ Biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc trong tình hình mới.

 

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ triển khai chuyên đề  công tác quản lý - bảo vệ Biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc trong tình hình mới cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hạ Lang

Xây dựng chuyên mục trên trang Thông tin Đối ngoại của tỉnh với nội dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quảng bá các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch. Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh mở 03 chuyên mục Thông tin đối ngoại với nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của pháp luật về thực hiện Công tác đối ngoại; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch.

Tăng cường phối hợp, công tác với Báo Cao Bằng đăng tải khoảng 20 tin bài thông tin về các hoạt động đối ngoại với Trung Quốc. Thường xuyên đăng tải tin bài về các hoạt động đối ngoại giữa Việt Nam- Trung Quốc nói chung và Cao Bằng- Quảng Tây nói riêng (gồm Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân) được hơn 40 tin bài với trên 40 nghìn lượt người truy cập. Tổ chức xuất bản 04 số Bản tin đối ngoại với số lượng 1800 bản và gửi đến các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các bộ ngành Trung ương, các sở, ban, ngành và các huyện, xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên tập cuốn sổ tay tuyên truyền biên giới năm 2023 với số lượng 1500 bản cho các đối tượng là cán bộ các xóm, xã biên giới.

 

Hàng năm, Sở Ngoại vụ xuất bản 04 số Bản tin đối ngoại với số lượng 1800 bản bằng hai ngôn ngữ Việt- Anh

Năm 2023, dự báo khả năng phía Trung Quốc sẽ nới lỏng dần các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên các hoạt động giao lưu, hợp tác trực tiếp giữa hai Bên có thể được tổ chức lại. Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu triển khai công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng Biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số 3035/KH-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng; trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo cao Bằng xây dựng nội dung  tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của pháp luật về thực hiện Công tác đối ngoại, quản lý biên giới; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

Biên tập, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đồng bào thiểu số Cao Bằng tại khu vực biên giới như Bản tin đối ngoại, Sổ tay, Lịch, sách…. Làm tốt công tác tuyên truyền công tác đối ngoại trên các phương tiện như xuất bản bản tin, cập nhật kịp thời tin tức trên Trang Thông tin đối ngoại. Cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí về công tác đối ngoại và  hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của địa phương.

Phối hợp  Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư giữa các địa phương hai Bên để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của các huyện biên giới. Tổ chức cho các đối tượng người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới sang Trung Quốc trao đổi, học tập các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch phù hợp. 

Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang