Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 1 432
  • Tổng lượt truy cập: 256599
  • Tất cả: 125
Đăng nhập
Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành kèm theo Quyết định số 2805-QĐ/TU ngày 23/6/2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Quy chế) gồm 04 Chương, 12 Điều, quy định nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. BBT xin giới thiệu một số nội dung quan trọng của Quy chế.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Nội dung quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, bao gồm:

Xây dựng báo cáo và kế hoạch hoạt động đối ngoại, điều chỉnh hoạt động đối ngoại; tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào tỉnh Cao Bằng (đoàn vào); quản lý biên giới lãnh thổ; ngoại giao kinh tế và quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; văn hóa đối ngoại và thông tin, tuyên truyền đối ngoại; thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, tham mưu đề xuất hoạt động đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; thành lập, quản lý các hội hữu nghị song phương, đa phương; Khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức quốc tế, cá nhân là người nước ngoài có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của tỉnh.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đi nước ngoài

 Các cơ quan, đơn vị:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại của đơn vị đã được phê duyệt; quản lý, hướng dẫn cá nhân thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật nước sở tại khi đi công tác nước ngoài; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ về các hoạt động đối ngoại của cơ quan, đơn vị theo quy định.

 Các cá nhân khi đi nước ngoài

 Xây dựng nội dung của chuyến đi gồm mục đích, nhiệm vụ, lịch trình, địa điểm, kinh phí của chuyến đi, tham luận, bài phát biểu và các công việc khác (nếu có) để báo cáo thủ trưởng đơn vị, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền quản lý.

Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, thời gian, địa điểm và kinh phí đã được phê duyệt, có trách nhiệm giữ gìn bí mật quốc gia, tuân thủ đúng pháp luật của nước sở tại trong thời gian công tác, học tập, tham quan, khảo sát, dự hội nghị, hội thảo… ở nước ngoài. Trường hợp có những yêu cầu ngoài chương trình, kế hoạch đã được duyệt hoặc hoạt động phát sinh phải kịp thời báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị và thông báo cho Sở Ngoại vụ hoặc Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài biết.

Thực hiện đúng các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh về sử dụng, quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ khi đi công tác nước ngoài.

Các đoàn đi nước ngoài, các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị là đảng viên có trách nhiệm thực hiện thêm các quy định khác của Đảng về đảng viên khi đi nước ngoài.

Quy định các trường hợp không được đi nước ngoài

Không cử hoặc cho phép các cá nhân, đảng viên đi nước ngoài trong các trường hợp: Cá nhân có trách nhiệm, liên quan trực tiếp đến nội dung thanh tra, kiểm tra đang tiến hành tại cơ quan, đơn vị; có dấu hiệu hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có vấn đề liên quan đến chính trị; đang trong thời gian xét kỷ luật; đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ công tác; bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc liên quan đến công tác điều tra tội phạm; đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự, dân sự, kinh tế và xử phạt các vi phạm khác.

Tổ chức đón tiếp đoàn khách quốc tế

 Đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc hoặc tham dự sự kiện theo lời mời của tỉnh: Sở Ngoại vụ hoặc cơ quan được giao đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch đón tiếp; trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai công tác đón tiếp bảo đảm lễ tân ngoại giao theo quy định.

Đoàn viên thanh niên Cao Bằng (Việt Nam) giao lưu với Thanh niên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại thành phố Cao Bằng.

Đoàn khách nước ngoài của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mời đón tiếp, trong chương trình có thăm và làm việc với tỉnh Cao Bằng: Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh hoặc lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ hoặc cơ quan được giao chủ trì xây dựng chương trình đón tiếp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

Đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh: các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì đón tiếp gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy (đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, cấp ủy địa phương), trình UBND tỉnh (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền, UBND các huyện, thành phố) phê duyệt.

Nguyễn Thị Ngọc lan
Có thể bạn quan tâm
1 2 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang