Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 1 435
  • Tổng lượt truy cập: 256602
  • Tất cả: 128
Đăng nhập
Tổng kết công tác Thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/01/2023, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh; thành viên tổ công tác thực hiện Chương trình của Sở Ngoại vụ.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Sở Ngoại vụ Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1533/KH-SNgV về Thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 để triển khai thực hiện với 3 nội dung chính:

Tổ chức 07 cuộc Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho 700 cán bộ, công chức, viên chức; người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) các huyện: Quảng Hòa; Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Hà Quảng.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở 03 chuyên mục Thông tin đối ngoại với nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của pháp luật về thực hiện Công tác đối ngoại; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch. Xây dựng chuyên mục trên trang Thông tin Đối ngoại của tỉnh với nội dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các thành viên tổ công tác phát biểu tại cuộc họp

Sở đã thành lập Tổ công tác thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức biên soạn tài liệu, lên lớp, phục vụ Hội nghị… Thành lập Ban thẩm định tài liệu và tổ chức đánh giá, biên tập tài liệu phù hợp với nội dung tuyên truyền. Ban hành công văn đề nghị UBND các huyện phối hợp lập danh sách và mời các thành phần tham gia tuyên truyền đúng đối tượng theo kế hoạch. Về cơ bản các huyện đều có sự chủ động phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai tuyên truyền.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình; đồng thời đề xuất những nội dung, giải pháp để thực hiện Chương trình trong năm 2023 hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Hà Văn Vui, phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hà Văn Vui, phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao những kết quả của Sở Ngoại vụ đã thực hiện trong năm 2022 và là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Những nội dung đã triển khai đã góp phần đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng chí mong muốn trong năm 2023 Sở Ngoại vụ tiếp tục lựa chọn các nội dung triển khai thực hiện phù hợp với Quyết định số 1191/QĐ-TTg và thực tiễn địa phương, chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, về chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc, bảo vệ biên cương, đập tan những âm mưu, luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch. Tổ chức lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 Bên; Giới thiệu, quảng bá những thành tựu của địa phương đến nhân dân Trung Quốc, tăng cường hợp tác kinh tế giữa 2 địa phương có chung đường biên giới.

Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang