Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 1 918
  • Tổng lượt truy cập: 256352
  • Tất cả: 642
Đăng nhập
Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ- UBND về quy chế tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế.
Ngày 02/06/2021, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 10/2021/QĐ- UBND về Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ- UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy chế tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo  quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

(Ảnh Minh họa)

Việc tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo  quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ được thwucj hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo  quốc tế tại Việt Nam.

Xem Nội dung Quyết định tại đây:

 

Ái Sa
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang