Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 1 456
  • Tổng lượt truy cập: 256623
  • Tất cả: 149
Đăng nhập
Hướng dẫn cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Bộ Ngoại giao đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Theo đó, thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp cho đối tượng hỏng hoặc mất hộ chiếu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (gọi tắt là Luật số 49) khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài có giá trị 01 năm; trường hợp gia hạn đối với hộ chiếu hết trang hoặc hết thời hạn sử dụng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật số 49 thì thời hạn hộ chiếu mới không dài hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu cũ và tối thiểu là 01 năm.

Thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp cho đối tượng có thay đổi về chức vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật số 49 không dài hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu cũ và tối thiểu là 01 năm.

Thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp, gia hạn cho đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Luật số 49 không dài hơn thời hạn hộ chiếu của người mà người đó đi theo, đi thăm và tối thiểu là 01 năm.

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Theo dự thảo, người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp tờ khai theo quy định, 02 ảnh chân dung và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật số 49.

Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu.

Trường hợp người đã được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thay đổi về nhân thân, chức vụ, đơn vị công tác đề nghị cấp mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì cần có văn bản của cơ quan chủ quản xác nhận về việc thay đổi nêu trên.

Người đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp tờ khai theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này và các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 12 Luật số 49.

Về quy trình xử lý, dự thảo quy định: Đối với đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật số 49; đối với đề nghị gia hạn hộ chiếu hoặc cấp công hàm, Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước giải quyết trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo Báo điện tử Chính phủ
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang