Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 1 434
  • Tổng lượt truy cập: 256601
  • Tất cả: 127
Đăng nhập
Thông báo của Bộ Ngoại giao về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI trong giải quyết TTHC về lĩnh vực Lãnh sự
Ngày 26/6/2020, Bộ Ngoại giao đã ban hành Công văn số 2148/BNG-LS về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự

Nhằm thúc đẩy chủ trương phát triển chủ trương phát triển Chính phủ điện tử và tăng cường hiệu quả giải quyết các TTHC về lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cng dịch công trực tuyến của Bộ Ngoại giao và dịch vụ Bưu chính công ích của VNPost khi có nhu cầu giải quyết 08 TTHC, gồm:

            1. Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

            2. Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

            3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (chỉ áp dụng đến 30/6/2020);

            4. Thủ tục cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

            5. Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu;

            6. Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu;

            7. Thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch (chỉ áp dụng cho các giấy tờ hộ tịch đã đăng ký tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài);

            8. Thủ tục gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam (chỉ áp dụng cho người nước ngoài thuộc diện Bộ Ngoại giao quản lý).

            Từ ngày 01/7/2020, Bộ phận Một cửa chỉ tiếp nhận Tờ khai điện tử được kê khai trên Cng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Ngoại giao tại địa chỉ https://dichvucong.mofa.gov hoặc Cng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Xem văn bản chi tiết và các mẫu tại đây:



Ái Sa
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang