Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 1 787
  • Tổng lượt truy cập: 257417
  • Tất cả: 786
Đăng nhập
Hội thảo khoa học xây dựng Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh

Chiều 4/8, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Dự án VIE/036 tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh, vai trò của Ban trong đề xuất chính sách phát triển KT - XH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020”.

Chiều 4/8, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Dự án VIE/036 tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh, vai trò của Ban trong đề xuất chính sách phát triển KT - XH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.


Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương; lãnh đạo, điều phối viên Dự án VIE/036, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội thảo đánh giá tổng quan về các mô hình tổ chức của Ban tư vấn chính sách trong nước và quốc tế; làm rõ thêm các luận cứ khoa học về sự cần thiết hình thành Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh, đánh giá vai trò của Ban tư vấn chính sách trong việc giám sát, tham mưu, đề xuất chính sách phát triển KT - XH của tỉnh, nhất là đối với 6 chương trình trọng tâm của tỉnh; cung cấp thông tin về cách tiếp nhận của Dự án VIE/036 đối với quá trình thúc đẩy, cải thiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ nghiên cứu chính sách, tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác hoạch định chính sách; làm cơ sở để làm tờ trình trình lãnh đạo tỉnh ra quyết định thành lập Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh.

Các đại biểu thảo luận, đặt ra một số vấn đề về tư vấn chính sách, các hình thức tổ chức tư vấn, điều kiện và các bước triển khai tư vấn; tư vấn chính sách tại Cao Bằng. Dự kiến, mô hình Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh có số lượng không quá 15 người, gồm các cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh sẽ xây dựng quy chế, chương trình hoạt động cụ thể; thực hiện các đề tài nghiên cứu, công trình khoa học tham vấn, phản biện chính sách; tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tọa đàm, khảo sát và tìm nguồn quỹ. Ban có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển KT - XH của địa phương.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định: Trong bối cảnh diễn biến tình hình KT - XH các nước trên thế giới, trong nước, tình hình KT - XH của tỉnh diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, tổng hợp để thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh. Thông qua các hoạt động của Dự án VIE/036 sẽ giúp tập trung nguồn lực đầu tư cho con người, tư vấn chính sách phát triển KT - XH của tỉnh. Sau hội thảo, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Dự án VIE/036, các sở, ban, ngành của tỉnh tiến hành các công việc cần thiết để thành lập Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh; lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra, tham gia Ban tư vấn chính sách để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhất là thực hiện 6 chương trình trọng tâm của tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020, thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang