Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 1 265
  • Tổng lượt truy cập: 256826
  • Tất cả: 275
Đăng nhập
Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn địa phương; nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào tỉnh.

Sau 5 năm tổ chức thực hiện, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện qua từng năm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 đạt 58, 52, 99 điểm, xếp hạng thứ 63/63 tỉnh, thành; năm 2019 đạt 63, 69 điểm, xếp thứ hạng 54/63 tỉnh, thành, duy trì trong nhóm trung bình cả nước.

Giai đoạn 2015 - 2020, tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 46.376 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 10%/ năm. Thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đăng ký đầu tư nhiều dự án lớn vào tỉnh như: Tập đoàn TH, TNG Holdings Việt Nam, Công ty cổ phần Xây lắp điện 1, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Hitech Fram Hàn Quốc... Đến nay, địa bàn tỉnh có trên 300 dự án được triển khai với tổng vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng, trong đó có 43 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 6.200 tỷ đồng.

Kết quả thu hút đầu tư đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 7%, tạo tiền đề cho tỉnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 thể hiện qua 5 thay đổi mang tính đột phá sau:

Một là, về đội ngũ cán bộ, công chức: Đây là một trong những vấn đề mấu chốt, có tính chất quyết định đến môi trường đầu tư kinh doanh. Do đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện quy định “3 không” trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, bao gồm: không phiền hà sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn theo quy định, tạo được sự đồng thuận và đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp (DN).

Hai là, về thể chế và thủ tục hành chính (TTHC): TTHC được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch; thực hiện cập nhật, công bố danh mục TTHC kịp thời, đúng quy định; cắt giảm thời gian giải quyết đối với gần 60% số TTHC; thời gian cắt giảm đạt từ 20 - 30% so với quy định.

Tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, DN.

Ba là, về công tác quy hoạch: Tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, như: Tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch các ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất; các quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng, các khu đô thị, quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu... đảm bảo cho sự phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Bốn là, về hệ thống kết cấu hạ tầng: Trong những năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước được cải thiện. Chương trình phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án kết nối giao thông các điểm, khu du lịch, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện nay đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Năm là, về hoạt động kinh tế đối ngoại: Tỉnh mở rộng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và các tổ chức, địa phương một số nước. Tham gia xây dựng các đề án kết nối giao thông, Đề án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, Xây dựng Đề án cơ chế đặc thù Khu du lịch Thác Bản Giốc, chuẩn bị vận hành thí điểm cho du khách hai bên qua lại khu cảnh quan... Đến nay, tỉnh thu hút 15 dự án FDI, 9 dự án ODA với tổng số vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng; 37 dự án của 21 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị viện trợ 2,86 triệu USD.

Từ những kinh nghiệm, thực tiễn trong việc thực hiện những giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, có thể thấy nhà đầu tư, DN khi tìm kiếm cơ hội đầu tư thực sự quan tâm đến những vấn đề như:

- Sự quan tâm, hỗ trợ từ đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành;

- Các TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh;

- Hệ thống kết cấu hạ tầng và các loại hình dịch vụ hỗ trợ DN;

- Các cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các DN, thành phần kinh tế;

- Chất lượng nguồn nhân lực;...

Trong giai đoạn tới, khi điều kiện về nguồn vốn đầu tư công ngày càng khó khăn, việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong thời gian tới, xin kiến nghị và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao tính năng động và tiên phong gương mẫu của lãnh đạo các ngành, các cấp trong thực hiện vai trò, trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng DN; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; duy trì chế độ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư và DN, nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư và doanh nghiệp; đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các nhà đầu tư và DN yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; Tập trung đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; Hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu, điểm du lịch... nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư.

Tạo điều kiện khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, hỗ trợ DN, như: Dịch vụ tư vấn pháp lý, quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường... giúp DN giải quyết TTHC, xây dựng chiến lược đầu tư, phát triển thị trường, tổ chức, quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý, nâng cao hiệu quản hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, bảo đảm cho DN phát triển bền vững.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, giảm số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các TTHC cho các DN, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như: thành lập DN, chấp thuận địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn, điện năng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm...

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ DN đã ban hành. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số cơ chế chính sách, nhất là cơ chế chính sách về sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu tư các hạ tầng thiết yếu theo hướng thông thoáng, thủ tục đơn giản, dễ kiểm tra, dễ thực hiện.

Thứ năm, quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho các DN đầu tư trên địa bàn.

Theo Báo Cao Bằng
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang