Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 1 179
  • Tổng lượt truy cập: 256740
  • Tất cả: 189
Đăng nhập
Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 23.250 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh, tính đến hết tháng 10, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 23.250 tỷ đồng, tăng 1.312 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 20.250 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh tỉnh

Doanh số cho vay đạt 12.838 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019; doanh số thu nợ đạt 12.721 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 12.005 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,75% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn (gồm cả Ngân hàng Chính sách xã hội) đạt 6.710 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chiếm 55,9% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã 3.285 tỷ đồng với 220 doanh nghiệp, hợp tác xã; dư nợ cho vay Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 1.375 tỷ đồng với 220 doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, từ đầu năm đến nay, NHNN Chi nhánh tỉnh đã điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất điều hành từ 1,5 - 2%/năm để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; giảm 0,6 - 0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1,5/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên, hiện ở mức 4,5%/năm để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã điều chỉnh giảm các mức lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay phù hợp với quy định. Đến nay, lãi suất huy động VNĐ không kỳ hạn và dưới 1 tháng từ 0,1 - 0,2%/năm; từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 3,4 - 4%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng trở lên từ 4,1 - 7,2%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên ở mức từ 4,5 - 7%/năm đối với ngắn hạn, 7,5 - 11,5%/năm đối với trung hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 7,5 - 12,8%/năm đối với ngắn hạn và từ 9 - 13,2%/năm đối với trung hạn. 

Theo Báo Cao Bằng
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang