Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 1 151
  • Tổng lượt truy cập: 256712
  • Tất cả: 161
Đăng nhập
Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016 đạt thấp do: Quy trình thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2016 thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công phải qua nhiều bước, nhiều khâu nên mất nhiều thời gian chuẩn bị đầu tư. Đến nay chưa có hướng dẫn của Trung ương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, các dự án khởi công mới năm 2016 đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững chưa phê duyệt được chủ trương đầu tư, vì vậy chưa triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016 đạt thấp do: Quy trình thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2016 thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công phải qua nhiều bước, nhiều khâu nên mất nhiều thời gian chuẩn bị đầu tư. Đến nay chưa có hướng dẫn của Trung ương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, các dự án khởi công mới năm 2016 đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững chưa phê duyệt được chủ trương đầu tư, vì vậy chưa triển khai các bước tiếp theo của dự án.

 Đối với các dự án được bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và các dự án chuyển tiếp, một số chủ đầu tư và nhà thầu chưa chú trọng việc lập hồ sơ thanh toán. Một số nhà thầu thi công xây dựng hạn chế về năng lực. Một số chủ đầu tư (cấp xã) năng lực hạn chế nên việc triển khai các thủ tục chậm. Một số dự án vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng nên các nhà thầu không có mặt bằng để triển khai thi công. Trong tháng 2/2016, UBND tỉnh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành và chuyển một số dự án từ các sở, ban, ngành về 3 ban trên, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn công tác liên ngành của UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 đối với các huyện, Thành phố và các ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung năng lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ công trình; khẩn trương lập hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn vào cuối năm. Rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ cho các dự án khác có khối lượng nghiệm thu hoặc không bố trí vốn năm 2017 để chủ đầu tư giải ngân hết phần vốn đã được giao.

Đối với các dự án khởi công mới: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án. Nếu các dự án đến ngày 31/8/2016 vẫn chưa hoàn thành thủ tục để khởi công thì chuyển vốn cho các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng để thanh toán. Đối với các dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để có thể tiến hành thi công và giải ngân vốn.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang