Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1166/UBND-VX Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam
Lượt xem: 41
14/05/2022
974/UBND-VX Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh
Lượt xem: 43
27/04/2022
951/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2026.
Lượt xem: 48
22/04/2022
726/KH-SNgV Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 47
29/03/2022
664/UBND-VX Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
Lượt xem: 44
23/03/2022
489-CV/TU Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh uỷ các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (giai đoạn 2022 - 2026)
Lượt xem: 41
17/03/2022
494/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 44
07/03/2022
1874/UBND-TH Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA)
Lượt xem: 48
21/07/2021
1669/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA)
Lượt xem: 52
06/07/2021
1554/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 49 về hội nhập kinh tế quốc tế
Lượt xem: 46
23/06/2021
123
ipv6 ready