Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 1 430
  • Tổng lượt truy cập: 256597
  • Tất cả: 123
Đăng nhập
Cao Bằng: Thu hút 17 dự án phi chính phủ Nước ngoài với tổng ngân sách cam kết trên 1 triệu USD
Trong 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng bị gián đoạn, ảnh hưởng nhất định.

Đại diện tổ chức GCS đến chào xã giao và thông báo nội dung hợp tác năm 2021 với lãnh đạo sở Ngoại vụ cao bằng (tháng 4/2021)

 Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các sở, ngành, công tác vận động viện trợ PCPNN đã đạt được một số kết quả nổi bật. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 dự án, phi dự án do 08 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ, triển khai thực hiện với tổng ngân sách cam kết 1.043.921 USD, giá trị giải ngân thực tế 635.402 USD. Trong đó, bao gồm: 03 dự án, phi dự án mới tiếp nhận, 14 dự án chuyển tiếp từ các năm trước.

Cùng với các nguồn đầu tư nước ngoài khác, nguồn viện trợ PCPNN đã và đang có đóng góp tích cực trong thực hiện tổng thể mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Cao Bằng, hỗ trợ cho việc quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như tài nguyên - môi trường, giáo dục..., nâng cao năng lực phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng khó khăn và các vấn đề xã hội khác.

Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và việc giám sát viện trợ PCPNN tại tỉnh Cao Bằng luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong công tác quản lý đoàn. Hầu hết, các tổ chức PCPNN đến hoạt động tại địa phương đều thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đã cam kết tài trợ, chấp hành tốt các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thể hiện tinh thần hợp tác cao.

Trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường vận động viện trợ vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh; quản lý, chỉ đạo các đơn vị chủ quản, đơn vị tiếp nhận dự án thực hiện các thỏa thuận, các dự án theo đúng cam kết với các nhà tài trợ, phối hợp thực hiện hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nông Hải
Có thể bạn quan tâm
1 2 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang