Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 1 433
  • Tổng lượt truy cập: 256600
  • Tất cả: 126
Đăng nhập
Triển khai công tác xúc tiến, vận động và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cao Bằng năm 2020.
UBND tỉnh Cao Bằng đã có kế hoạch triển khai công tác xúc tiến, vận động và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài(PCPNN) tỉnh Cao Bằng năm 2020.

     Nội dung kế hoạch tập trung vào việc tiếp tục ban hành các văn bản nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến, vận động, quản lý, sử dụng nguồn viên trợ phi chính phủ nước ngoài. Tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền nhằm tăng cường cung cấp thông tin về nhu cầu vận động  viện trợ của tỉnh bằng nhiều phương thức; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa chính quyền các cấp, cơ chế trao đổi thông tin với các nahf viện trợ, các tổ chức PCPNN.

     Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại. Tập trung triển khai công tác xúc tiến, vận động viện trợ, tiếp nhận các chương trình, dự án PCPNN giai đoạn 2020- 2025. Liên hệ, kết nối, xây dựng các chương trình kế hoạch, nội dung tiếp xúc, gặp gỡ các nhà tài trợ, các tổ chức Quốc tế, tổ chức PCPNN. Tăng cường phối hợp với Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban điều phối viện trợ nhân dân(PACCOM) để giới thiệu nhu cầu của tỉnh, hướng viện trợ vào những lĩnh vực, địa bàn được ưu tiên. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận động, tiếp nhận, sử dụng quản lý nguồn viện trợ PCPNN, tăng cường thúc đẩy mô hình tham gia giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên và cộng đồng.

     UBND tỉnh cũng giao các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác xúc tiến, vận động và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cao Bằng năm 2020 đạt hiệu quả.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây: https://storage-vnportal.vnpt.vn/cbg-ubnd/default.aspx

Vi Trường
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang