Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 74
  • Trong tuần: 1 458
  • Tổng lượt truy cập: 256625
  • Tất cả: 151
Đăng nhập
Sơ kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019- 2022

Sáng 21/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết giữa kỳ Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Mục tiêu của chương trình nhằm củng cố, mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển khác; duy trì, nâng cao giá trị và hiệu quả viện trợ PCPNN; làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2022; chia sẻ thông tin về một số điểm mới của Nghị định số 58/2022/NĐ-CP, ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. 

Tại Cao Bằng, năm 2022, trên địa bàn có 28 dự án, phi dự án do 14 tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài tài trợ; giá trị viện trợ cam kết 1,720,153 USD, tăng 19,3%, giải ngân thực tế 1,295,162 USD, tăng 1,7% so với năm 2021. Các lĩnh vực viện trợ chủ yếu, như: giáo dục, y tế, tài nguyên - môi trường, phát triển nông thôn tổng hợp, giáo dục và đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội và viện trợ khẩn cấp. Hiện có 14 tổ chức, cá nhân triển khai dự án, phi dự án, hoạt động viện trợ, tài trợ tại tỉnh, bao gồm: Global Civic Sharing, Bright Future Welfare Fund, ADRA, ActionAid quốc tế tại Việt Nam, Fauna & Flora International (FFI), Liên minh châu Âu và Tổ chức Helvetas Việt Nam, ChildFund, Room to Read, Bread For The World, SAP-VN... 

 

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quan hệ, hợp tác và vận động viện trợ PCPNN.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCPNN để mọi người cùng hiểu, thống nhất về nhận thức, yêu cầu đối với công tác PCPNN; qua kinh nghiệm của các địa phương chia sẻ tại hội nghị, cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn, làm rõ các quy trình làm, cơ quan đầu mối tiếp nhận để thủ tục hành chính trong công tác PCPNN được rút ngắn hơn; củng cố quan hệ giữa các tổ chức hiện nay đang cộng tác, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm các tổ chức, đối tượng mới. Tăng cường công tác thông tin kịp thời giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện; quan tâm công tác giám sát để nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức PCPNN; có chính sách động viên, khen thưởng, ghi nhận đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, nhà tài trợ có những hỗ trợ tích cực, ý nghĩa đối với công tác PCPNN.

Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) cam kết có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong tất cả các khâu hướng dẫn, tập huấn, triển khai các chương trình, dự án đối với các tổ chức PCPNN.

Vi Trường
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang